Siedem głównych czynników, które Pinterest bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, komu wyświetlać treść z danej tablicy i jak często ją wyświetlać:

  • Zawartość każdego pina na konkretnej planszy i ich wzajemne relacje
  • Kategoria Twojej tablicy Pinterest
  • Tytuł twojej tablicy
  • Opis Twojej tablicy
  • Częstotliwość pinowania
  • Podział tablicy na sekcje
  • Czy twoja tablica jest tablicą grupową?